Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Wyrzysku
Menu góra
Strona startowa Informacje Język migowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Język migowy, bieżące, menu 1394 - BIP - Urząd Miejski w Wyrzysku”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Język migowy

Język migowy

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)

W Urzędzie Miejskim w Wyrzysku (UM) obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się i uzupełniona poniższymi zasadami.

 1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z UM.

 2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, UM nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

 4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z UM.

 5. W UM wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  1. strony internetowe UM (www.wyrzysk.pl oraz www.wyrzysk.biuletyn.net),

  2. pocztę elektroniczną (adresy dostępne na stronach internetowych UM, a w szczególności adres: urzad@wyrzysk.pl oraz bom@wyrzysk.pl

  3. faks 67 286 26 26.

 6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

 7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

 8. UM zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

 9. Pracownik UM posługujący się SJM wykorzystując środki wspierające komunikowanie się realizuje świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

 10. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika UM, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w pkt 12.

 11. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).

 12. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do UM, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 13. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 12, powinno zawierać informacje zawarte w formularzu. Zgłoszenia można dokonać:

  1. elektronicznie na adres sekretariatu UM – urzad@wyrzysk.pl, lub Biura Obsługi Mieszkańców – bom@wyrzysk.pl

  2. faksem na numer: 67 286 26 26,

  3. złożyć w sekretariacie UM lub Biurze Obsługi Mieszkańców.

 14. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 12, UM zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

 15. UM, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

 16. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

 17. Przepisu pkt 16 nie stosuje się w przypadku gdy:

  1. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

  2. osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

 18. UM udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Zgłoszenie - pobierz

Metryka

data wytworzenia
2012-04-26
data udostępnienia
2012-04-26
sporządzone przez
Kamila Bąk
opublikowane przez
Kamila Bąk
ilość odwiedzin
335
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.